Bảng giá chuyển phát nhanh Fedex

Chuyển phát nhanh Fedex được xem là một trong những ông lớn của ngành vận chuyển. Các dịch vụ chuyển phát nhanh và chuyển phát quốc tế của họ là một trong những dịch vụ chuyển phát được tín nhiệm nhất trên thế giới hiện nay.

Công ty chuyển phát Quốc tế Việt Nam là một đối tác của Fedex Việt Nam, chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng những gói dịch vụ chuyển phát chuyên nghiệp của Fedex với các loại hàng hóa, bưu phẩm, giấy tờ… đi tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Để tiện cho khách hàng theo dõi và tham khảo, chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế của Fedex: 

bang-gia-chuyen-phat-nhanh-fedex

1, Cách xem bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế của Fedex

Cước phí chuyển phát nhanh quốc tế được tính dựa vào trọng lượng hàng hóa và vị trí địa lí mà lô hàng chuyển tới.

-Về trọng lượng hàng hóa:

Hàng hóa khi chuyển phát nhanh, gửi hàng quốc tế sẽ được tính trọng lượng sau khi đã đóng gói theo đúng tiêu chuẩn chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế.

Trọng lượng có thể tính theo trọng lượng thực tế hoặc trọng lượng quy đổi từ thể tích. Đại lượng lớn hơn sẽ được sử dụng để tính cước phí.

Trọng lượng quy đổi được tính bằng cách lấy thể tích (các cạnh đo bằng đơn vị cm) chia cho 5000.

-Về vùng chuyển phát.

Vùng chuyển phát được định trước cụ thể. Quý khách hàng có thể theo dõi trong bảng phụ lục phía dưới.

2, Bảng giá chuyển phát nhanh Fedex quốc tế 

Tài liệu
Trọng lượng (kg) Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6 Vùng 7 Vùng 8 Vùng 9 Vùng 10
0.5 26.63 26.97 27.72 27.44 32.07 33.08 34.21 35.63 43.92 57.41
1.0 30.06 30.66 33.80 32.85 37.86 39.43 40.44 42.72 54.58 68.99
1.5 33.62 34.35 38.36 38.27 44.31 45.77 47.21 52.02 65.31 80.56
2.0 36.99 38.04 41.46 43.68 49.88 52.11 56.12 59.86 76.04 92.13
Không phải tài liệu
Trọng lượng(kg) Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6 Vùng 7 Vùng 8 Vùng 9 Vùng 10
0.5 28.79 31.59 33.19 33.51 38.87 39.27 39.27 39.99 48.39 64.07
1.0 32.39 35.11 38.63 39.03 45.03 45.59 45.59 48.79 59.59 76.14
1.5 35.98 38.63 42.71 44.55 51.19 53.18 53.83 57.27 70.71 88.21
2.0 39.58 42.15 46.78 50.07 57.34 60.78 62.07 65.74 81.82 100.29
2.5 43.34 45.66 50.86 55.59 63.50 67.02 70.31 74.22 92.94 112.36
3.0 46.46 48.62 54.29 60.79 69.66 73.42 77.58 81.98 103.42 123.80
3.5 49.57 51.58 57.73 65.99 75.82 79.82 84.86 89.74 113.89 135.23
4.0 52.69 54.54 61.17 71.19 81.98 86.22 92.14 97.49 124.37 146.67
4.5 55.81 57.50 64.61 76.39 88.13 92.62 99.42 105.25 134.85 158.11
5.0 58.93 60.46 68.04 81.59 94.29 99.01 106.70 113.01 145.33 169.54
5.5 61.73 63.25 70.60 86.55 100.13 105.25 112.94 119.64 155.25 180.34
6.0 64.52 66.05 73.16 91.51 105.97 111.49 119.18 126.28 165.17 191.13
6.5 67.32 68.85 75.73 96.46 111.81 117.73 125.41 132.92 175.09 201.93
7.0 70.12 71.65 78.29 101.42 117.64 123.97 131.65 139.55 185.01 212.73
7.5 72.92 74.45 80.85 106.38 123.48 130.21 137.89 146.19 194.93 223.53
8.0 75.72 77.25 83.41 111.34 129.32 136.45 144.13 152.83 204.85 234.32
8.5 78.52 80.05 85.97 116.30 135.16 142.69 150.37 159.46 214.77 245.12
9.0 81.32 82.84 88.53 121.26 141.00 148.93 156.61 166.10 224.69 255.92
9.5 84.11 85.64 91.09 126.22 146.84 155.17 162.85 172.74 234.62 266.71
10.0 86.91 88.44 93.65 131.18 152.67 161.41 169.09 179.37 244.54 277.51
10.5 88.59 90.20 96.45 134.21 155.47 164.29 172.45 183.29 250.62 285.43
11.0 90.28 91.96 99.25 137.25 158.27 167.17 175.81 187.21 256.70 293.35
11.5 91.96 93.72 102.05 140.29 161.07 170.05 179.17 191.12 262.77 301.26
12.0 93.64 95.48 104.85 143.33 163.87 172.93 182.53 195.04 268.85 309.18
12.5 95.32 97.24 107.65 146.37 166.67 175.81 185.88 198.95 274.93 317.10
13.0 97.00 99.00 110.44 149.41 169.47 178.69 189.24 202.87 281.01 325.01
13.5 98.68 100.76 113.24 152.45 172.26 181.57 192.60 206.79 287.09 332.93
14.0 100.36 102.52 116.04 155.49 175.06 184.45 195.96 210.70 293.17 340.85
14.5 102.04 104.28 118.84 158.53 177.86 187.33 199.32 214.62 299.25 348.76
15.0 103.73 106.04 121.64 161.57 180.66 190.21 202.68 218.53 305.33 356.68
15.5 105.41 107.79 124.44 164.61 183.46 193.09 206.04 222.45 311.41 364.60
16.0 107.09 109.55 127.24 167.65 186.26 195.97 209.40 226.37 317.49 372.52
16.5 108.77 111.31 130.03 170.69 189.06 198.85 212.76 230.28 323.57 380.43
17.0 110.45 113.07 132.83 173.73 191.86 201.73 216.12 234.20 329.65 388.35
17.5 112.13 114.83 135.63 176.77 194.65 204.61 219.47 238.11 335.73 396.27
18.0 113.81 116.59 138.43 179.81 197.45 207.49 222.83 242.03 341.81 404.18
18.5 115.49 118.35 141.23 182.85 200.25 210.37 226.19 245.95 347.89 412.10
19.0 117.18 120.11 144.03 185.89 203.05 213.25 229.55 249.86 353.97 420.02
19.5 118.86 121.87 146.83 188.93 205.85 216.13 232.91 253.78 360.05 427.93
20.0 120.54 123.63 149.62 191.97 208.65 219.01 236.27 257.69 366.13 435.85
20.5 122.30 125.95 152.58 194.61 211.13 224.69 241.39 262.57 373.33 445.05
21.0 124.06 128.27 155.54 197.25 213.61 230.37 246.51 267.46 380.53 454.25
21.5 125.82 130.59 158.50 199.89 216.08 236.05 251.62 272.34 387.73 463.44
22.0 127.58 132.91 161.46 202.53 218.56 241.72 256.74 277.22 394.93 472.64
22.5 129.33 135.23 164.42 205.17 221.04 247.40 261.86 282.10 402.13 481.84
23.0 131.09 137.55 167.37 207.80 223.52 253.08 266.98 286.98 409.33 491.04
23.5 132.85 139.87 170.33 210.44 226.00 258.76 272.10 291.86 416.53 500.23
24.0 134.61 142.19 173.29 213.08 228.48 264.44 277.22 296.74 423.73 509.43
24.5 136.37 144.51 176.25 215.72 230.96 270.12 282.33 301.62 430.93 518.63
25.0 138.13 146.83 179.21 218.36 233.44 275.80 287.45 306.50 438.13 527.83
25.5 139.89 149.15 182.17 221.00 235.92 281.48 292.57 311.38 445.33 537.02
26.0 141.65 151.47 185.12 223.64 238.40 287.15 297.69 316.26 452.53 546.22
26.5 143.41 153.78 188.08 226.28 240.88 292.83 302.81 321.14 459.73 555.42
27.0 145.17 156.10 191.04 228.92 243.36 298.51 307.93 326.02 466.93 564.62
27.5 146.93 158.42 194.00 231.56 245.84 304.19 313.04 330.90 474.13 573.81
28.0 148.69 160.74 196.96 234.19 248.32 309.87 318.16 335.78 481.33 583.01
28.5 150.45 163.06 199.91 236.83 250.80 315.55 323.28 340.66 488.53 592.21
29.0 152.21 165.38 202.87 239.47 253.28 321.23 328.40 345.54 495.73 601.40
29.5 153.96 167.70 205.83 242.11 255.75 326.91 333.52 350.43 502.93 610.60
30.0 155.72 170.02 208.79 244.75 258.23 332.58 338.64 355.31 510.13 619.80
Hàng hóa trên 30kg (Mức bội số theo kg)
Weight (kg) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
30.1 – 70.0 4.49 4.57 6.48 7.62 7.92 9.21 9.83 10.32 14.96 20.07
70.1 + 4.46 4.53 5.79 7.47 7.80 7.96 8.91 9.83 13.52 19.39

Bảng giá trên đây được tính theo USD, không bao gồm các phụ phí, thuế hải quan và VAT.

Những đơn hàng chuyển lớn hơn 1000kg sẽ được tính theo mức giá khác.

Trong từng vùng, giá cước cũng có thể sẽ được điều chỉnh tùy thuộc theo từng vị trí cụ thể khác nhau. Những khu vực là vùng sâu vùng xa, nơi khó vận chuyển có thể phải tăng thêm phí.

3, Phụ lục: Bảng tra vùng giao nhận chuyển phát nhanh quốc tế 

 Dịch vụ Express Worldwide  Dịch vụ Express Worldwide  Dịch vụ Express Worldwide  Dịch vụ Express Worldwide
Nước Vùng Nước Vùng Nước Vùng Nước Vùng
Afghanistan 10 Dominican Republic 10 Liberia 10 San Marino 9
Albania 9 East Timor 6 Libya 10 Sao Tome & Principe 10
Algeria 10 Ecuador 10 Liechtenstein 9 Saudi Arabia 9
American Samoa 10 Egypt 10 Lithuania 9 Senegal 10
Andorra 9 El Salvador 10 Luxembourg 8 Serbia 9
Angola 10 Equatorial Guinea 10 Macau 3 Seychelles 10
Anguilla 10 Eritrea 10 Macedonia (FYROM) 9 Sierra Leone 10
Antigua 10 Estonia 9 Madagascar 10 Singapore 1
Argentina 10 Ethiopia 10 Malawi 10 Slovakia 9
Armenia 9 Falkland Islands 10 Malaysia 3 Slovenia 9
Aruba 10 Faroe Islands* 9 Maldives 6 Solomon Islands 10
Australia 6 Fiji 10 Mali 10 Somalia 10
Austria 9 Finland 9 Malta 9 Somaliland (North Somalia) 10
Azerbaijan 9 France 8 Marshall Islands 10 South Africa 10
Bahamas 10 French Guyana 10 Martinique 10 Spain 9
Bahrain 9 Gabon 10 Mauritania 10 Sri Lanka 6
Bangladesh 6 Gambia 10 Mauritius 10 St. Barthelemy 10
Barbados 10 Georgia 9 Mayotte 10 St. Eustatius 10
Belarus 9 Germany 8 Mexico 7 St. Kitts 10
Belgium 8 Ghana 10 Micronesia 10 St. Lucia 10
Belize 10 Gibraltar 9 Moldova 9 St. Maarten 10
Benin 10 Greece 9 Monaco 8 St. Vincent 10
Bermuda 10 Greenland 9 Mongolia 6 Sudan 10
Bhutan 6 Grenada 10 Montenegro 9 Suriname 10
Bolivia 10 Guadeloupe 10 Montserrat 10 Swaziland 10
Bonaire 10 Guam 10 Morocco 10 Sweden 9
Bosnia And Herzegovina 9 Guatemala 10 Mozambique 10 Switzerland 8
Botswana 10 Guernsey 9 Myanmar 6 Syria 9
Brazil 10 Guinea Republic 10 Namibia 10 Tahiti 10
Brunei 3 Guinea Bissau 10 Nauru 10 Taiwan 3
Bulgaria 9 Guyana (British) 10 Nepal 6 Tajikistan 9
Burkina Faso 10 Haiti 10 Netherlands 8 Tanzania 10
Burundi 10 Honduras 10 Netherlands Antilles 10 Thailand 1
Cambodia 3 Hong Kong 1 Nevis 10 Togo 10
Cameroon 10 Hungary 9 New Caledonia 10 Tonga 10
Canada 7 Iceland 9 New Zealand 6 Trinidad & Tobago 10
Canary Islands, The 10 India 6 Nicaragua 10 Tunisia 10
Cape Verde 10 Indonesia 3 Niger 10 Turkey 9
Cayman Islands 10 Iran 9 Nigeria 10 Turkmenistan 9
Central African Rep. 10 Iraq 10 Niue 10 Turks & Caicos Islands 10
Chad 10 Ireland 9 Norway 9 Tuvalu 10
Chile 10 Israel 10 Oman 9 Uganda 10
China I 3 Italy 8 Pakistan 6 Ukraine 9
China II 5 Jamaica 10 Palau 10 United Arab Emirates 9
Colombia 10 Japan 4 Panama 10 United Kingdom 8
Comoros 10 Jersey 9 Papua New Guinea 10 United States of America 7
Congo 10 Jordan 9 Paraguay 10 Uruguay 10
Congo (Dem. Republic Of) 10 Kazakhstan 9 Peru 10 Uzbekistan 9
Cook Islands 10 Kenya 10 Philippines 3 Vanuatu 10
Costa Rica 10 Kiribati 10 Poland 9 Venezuela 10
Cote D’Ivoire 10 Korea, North 6 Portugal 9 Vietnam N/A
Croatia 9 Korea, South 5 Puerto Rico 10 Virgin Islands (British) 10
Cuba 10 Kosovo 10 Qatar 9 Virgin Islands (U.S.) 10
Curacao 10 Kuwait 9 Reunion 10 Yemen 9
Cyprus 9 Kyrgyzstan 9 Romania 9 Zambia 10
Czech Republic 9 Lao PDR 3 Russian Federation 9 Zimbabwe 10
Denmark 9 Latvia 9 Rwanda 10
Djibouti 10 Lebanon 9 Saipan 10
Dominica 10 Lesotho 10 Samoa 10
China I (Trung Quốc I ) bao gồm: Đông Quan, Phúc Châu, Quảng Châu, Hải Khẩu, Sán Đầu, Thâm Quyến,

Hạ Môn, Chu Hải.

China II (Trung Quốc II) bao gồm phần còn lại của Trung Quốc.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

bạn muốn xây dựng thương hiệu hãy đến với red agency. chúng tôi thiết kế nhận diện thương hiệuchăm sóc fanpage
Hotline